Top

Filmy-old

Sesshin Zen linii „Pusta Chmura” marzec 2016, Biały Dom – Antoniów

Dzień 1 cz.1 wykładu Alexandra Poraj- Żakieja

Dzień 1 cz.2 wykładu Alexandra Poraj- Żakieja

Dzień 2 wykład Alexandra Poraj- Żakieja


Dzień 3 wykład Alexandra Poraj- Żakieja

Konferencja Toastmasters Mówców i Liderów „Sztuka obchodzenia się ze strachem” Wrocław 30.01.2016

Konferencja „Rozmowy o współczesnej duchowości” Warszawa 14 grudnia 2015, Centrum Myśli Jana Pawła II

Sesshin w Antoniowie wrzesień 2015

1.”Dzień 1 – Sesshin w Antoniowie wrzesień 2015” Alexander Poraj-Żakiej

2.”Dzień 2 – Sesshin w Antoniowie wrzesień 2015” Alexander Poraj-Żakiej

3.”Dzień 3 – Sesshin w Antoniowie wrzesień 2015” Alexander Poraj-Żakiej

Sesshin w Antoniowie lipiec 2014

1.”Dzień 1 – Sesshin w Antoniowie lipiec 2014” Alexander Poraj-Żakiej

2.”Dzień 2 – Sesshin w Antoniowie lipiec 2014” Alexander Poraj-Żakiej

Uroczyste otwarcie Fundacji: 6 maja 2012, Wrocław

1.”Psychoterapia a duchowość” Maria Moneta Malewska

2.”Religia a duchowość” Alexander Poraj-Żakiej

3.Chrześcijańska tradycja medytacji o.Wojciech Czwichocki

4.”Duchowość XXI wieku” Willigis Jager

2012/06/15-17 Warsztaty w Katowicach

część 1

część 2

część 3

Debata prof. dr hab. Krzysztofa Meissnera z Alexandrem Poraj-Żakiejem

Październik 2012 , Politechnika Wrocławska (fragment)

Część 1.

Część 2.

Część 3.

Część 4.

„Rozmowy o codzienności”

Fragment wywiadu z Willigisem Jaegerem udzielonego we wrześniu 2012r. dla Polsko-Niemieckiej Fundacji Mądrość Wschodu i Zachodu. Wywiad ten jest zapowiedzią książki Willigisa Jaegera i Alexandra Poraj-Żakieja : „Rozmowy o codzienności”. Książka ta ukaże się w I połowie 2013 roku.

„Logos i mit w fizyce.”

Wykład wygłoszony przez prof. Krzysztofa Meissnera – w ramach kongresu:”CZŁOWIEK W OBLICZU SENSU ŻYCIADIALOG WSPÓŁCZESNEJ NAUKI Z DUCHOWOŚCIĄ”

„Człowiek XXI wieku- perspektywa mistyka.”

Wykład wygłoszony przez Willigisa Jaegera – w ramach kongresu:”CZŁOWIEK W OBLICZU SENSU ŻYCIADIALOG WSPÓŁCZESNEJ NAUKI Z DUCHOWOŚCIĄ”

„Quest – droga sukcesu.”

Wykład wygłoszony przez Wojciecha Eichelbergera – w ramach kongresu:”CZŁOWIEK W OBLICZU SENSU ŻYCIADIALOG WSPÓŁCZESNEJ NAUKI Z DUCHOWOŚCIĄ”

„Dlaczego myślimy i jak umysł może prowadzić nas na manowce?”

Wykład wygłoszony przez prof. Jerzego Vetulaniego – w ramach kongresu:”CZŁOWIEK W OBLICZU SENSU ŻYCIADIALOG WSPÓŁCZESNEJ NAUKI Z DUCHOWOŚCIĄ”

„Badania w Niezbadanym – czy nauka spotyka się z mistyką?”

Debata część 1 – Kongres:”CZŁOWIEK W OBLICZU SENSU ŻYCIADIALOG WSPÓŁCZESNEJ NAUKI Z DUCHOWOŚCIĄ”

„Badania w Niezbadanym – czy nauka spotyka się z mistyką?”

Debata część 2 – Kongres:”CZŁOWIEK W OBLICZU SENSU ŻYCIADIALOG WSPÓŁCZESNEJ NAUKI Z DUCHOWOŚCIĄ”

„Badania w Niezbadanym – czy nauka spotyka się z mistyką?”

Debata część 3 – Kongres:”CZŁOWIEK W OBLICZU SENSU ŻYCIADIALOG WSPÓŁCZESNEJ NAUKI Z DUCHOWOŚCIĄ”

„Badania w Niezbadanym – czy nauka spotyka się z mistyką?”

Debata część 4 – Kongres:”CZŁOWIEK W OBLICZU SENSU ŻYCIADIALOG WSPÓŁCZESNEJ NAUKI Z DUCHOWOŚCIĄ”

„Zen w biznesie.”

Wykład wygłoszony przez Paul J. Kohtesa – w ramach kongresu:”CZŁOWIEK W OBLICZU SENSU ŻYCIADIALOG WSPÓŁCZESNEJ NAUKI Z DUCHOWOŚCIĄ”

„Neurobiologia szczęścia – wewnętrzny proces dojrzewania i przemiany.”

Wykład wygłoszony przez Prof. Tobiasa Escha – w ramach kongresu:”CZŁOWIEK W OBLICZU SENSU ŻYCIA DIALOG WSPÓŁCZESNEJ NAUKI Z DUCHOWOŚCIĄ”

„Wolność, odpowiedzialność i etyka w duchowości”

Wykład wygłoszony przez Alexandra Poraj-Żakieja

Spotkanie autorskie Alexandra Poraj-Żakieja we Wrocławiu WTDK 5.12.2015

część 1

część 2

część 3

część 4