Top

Kontemplacja – Droga Mistyki Chrześcijańskiej

Kontemplacja to droga mistyki chrześcijańskiej prowadząca do doświadczenia boskiej praprzyczyny i do „istoty będącej daleko poza wszelkimi formami” (Mistrz Eckhart).  To byt   i  ćwiczenie się w obecności w tu i teraz, w teraźniejszości życia.

Praktyczne ćwiczenie kontemplacji opiera się na formie siedzenia w ciszy praktykowanej przez stulecia w mistyce chrześcijańskiej. Kolejne elementy to uważne chodzenie, rozmowy indywidualne, modlitwa ciała i śpiewy recytacyjne.