Top

O nas

Linia kontemplacyjna „Pusta chmura“ założona została przez Willigisa Jägera.

Przywrócił on i odnowił kontemplację w jej radykalnej, niedualnej formie, zgodnie z tradycją chrześcijańską. Rozwija się ona dalej zgodnie z myślą XXI wieku. Ludzie w dzisiejszym świecie ani nie są mnichami, ani zakonnicami, wśród których modlitwa kontemplacyjna jest najbardziej rozpowszechniona. Wiele osób żyje w związkach małżeńskich, posiada zawód i zajmuje się odpowiedzialnymi zadaniami w życiu. To właśnie do tych osób kierujemy naszą  propozycję kursów wraz z taką formą modlitwy. Jest to duchowa droga dla każdego, kto chce w nią wyruszyć. Chodzi przy tym o głębokie doświadczenie istnienia, które wykracza poza to, co racjonalne i osobiste.

Kontemplacja, której naucza i którą żyje Willigis Jäger jest zachodnim wyrazem duchowej mądrości, znanej w tradycji religijnej od tysięcy lat. Pokrewna jest drogom szkoleniowym znanym w innych religiach, również tym  ze Wschodu. W jej centrum znajduje się doświadczenie przestrzeni świadomości, która wychodzi daleko poza skupienie na Ja i która może prowadzić do pozaczasowego i pozaprzestrzennego doświadczenia wewnętrznej pustki, do naszej właściwej podstawy egzystencji.