Top

Świętowanie życia

Wtedy właśnie świętujemy nasze najgłębsze istnienie i istotę nas samych, która ani nie może się narodzić, ani umrzeć. Teksty biblijne pouczają, jakie zmiany mogą się w nas dokonać. To w posiłku celebrujemy połączenie i jedność z bytem, a poprzez brzmienie dźwięków pozwalamy się przepełnić spokojem i stajemy się jednością wraz z naszym przeobrażeniem w ludzi zdolnych do pokoju i wpierających życie.