Top

Praktykujący

Oferta linii kontemplacyjnej „Chmura niewiedzy“ w Benediktushof skierowana jest do wszystkich ludzi szukających drogi do duchowej głębi. Nie brane jest przy tym pod uwagę ani pochodzenie religijne, ani wyznaniowe. Wymagana jest jednak gotowość, oddanie się w pełni postrzeganiu własnego bytu, by przejść przez wszystkie jego płaszczyzny i aby dotrzeć do podstawy naszej istoty.