Top

Śląskie Centrum Psychosomatyki

Ideą Śląskiego Centrum Psychosomatyki jest pomoc osobom chorym somatycznie w uzyskaniu zdrowia przez zmianę w przestrzeni życia emocjonalnego i uczuciowego. Śląskie Centrum Psychosomatyki oferuje psychoterapię indywidualną, rodzinną i terapię par. Organizujemy także weekendowe, grupowe spotkania terapeutyczne prowadzone metodą ustawień rodzinnych wg podejścia Berta Hellingera. Ponadto, prowadzimy warsztaty i szkolenia, których program koncentruje się wokół zagadnień związanych z tzw. zależnością psychosomatyczną.

Śląskie Centrum Psychosomatyki wspiera działania Polsko- Niemieckiej Fundacji Willigisa Jagera „Mądrość Wschodu i Zachodu” poprzez organizowanie cotygodniowych medytacji, cykliczne organizowanie warsztatów i wykładów Alexandra Poraj-Żakieja (współzałożyciela Fundacji) , których tematyka skupia się wokół zagadnień rozwoju duchowego, związków między psychoterapią i duchowością oraz szeroko pojętym sposobem doświadczania rzeczywistości.

tel. 603 335 216, 512 129 022
e-mail: sekretariat@centrum-psychosomatyki.pl
http://centrum-psychosomatyki.pl/
http://www.ustawieniarodzin.pl

 

 

WSPÓLNA PRAKTYKA ZAZEN W KATOWICACH JEST ZAWIESZONA NA CZAS NIEOKREŚLONY