Top

Praktyka zen a doświadczenie utraty

Praktyka zen a doświadczenie utraty

Jak znaleźć w sobie przestrzeń na  doświadczanie utraty tego, co nam bliskie?

Jak uznać, że to tak naprawdę nieodłączny element zmiany?

Ktoś nawet powiedział, że kiedy wybieramy sami, to też tracimy. Zawsze. Miłość, przyjaźń, życie zawodowe, zdrowie, młodość, atrakcyjność – to wszystko trzeba w pewnym momencie życia w jakimś stopniu stracić/oddać/puścić/uznać, że się zmienia po to, aby pójść dalej, aby nie stawiać oporu życiu.