Top

Zazen – wspólna medytacja Katowice

Zen jest sposobem doświadczania rzeczywistości, takiej jaka jest i polega na byciu obecnym tu i teraz.

Natomiast zazen jest ćwiczeniem uważności (obecności). Jest zaprzestaniem ucieczki od chwili obecnej. Podczas siedzenia konfrontujemy się bezpośrednio z rzeczywistością, ale bez pośrednictwa myśli, wyobrażeń czy fantazji.

Zazen, nazywany też siedzeniem w ciszy, jest w tradycji zen tożsamy z naszą prawdziwą naturą, byciem tu i teraz, pełną obecnością oraz urzeczywistnieniem.

 

Zapraszamy na wspólną praktykę w Katowicach do zaprzyjaźnionej Śląskiej Szkoły Zen:

 

REGULARNA PRAKTYKA ZEN:

we wtorki i czwartki, w godz. 17.00-19.00
w niedziele, w godz 9.00-13.00

Zgłoszenia pod nr tel 607 522 967 lub 609 107 191
Prowadzenie zazen: Karol Wieczorek

 

MIEJSCE PRAKTYKI:

Śląska Szkoła Zen

Katowice, ul. Stanisława 3/4 (na domofonie: pracownia)

 

Praktyka Śląskiej Szkoły Zen sięga roku 1975, kiedy to na zaproszenie grupy osób z Katowic, zainteresowanych zen, odpowiedział Rosi Philip Kapleau, autor znanej książki „Trzy filary zen” i przeprowadził w Katowicach pierwsze w Polsce sesshin.

Nasza praktyka wywodzi się z japońskiej linii Sambo – Kyodan, stylu łączącego aspekty szkół Soto oraz Rinzai, dwóch głównych odnóg japońskiej mahajany. Z tego też, jak i, z syntezy japońsko – amerykańsko – polskiego doświadczenia nauczycieli zen – naszych poprzedników, bierze się otwartość i wielość dopuszczalnych form i indywidualnie stosowanych „metod”. Nasz zmarły nauczyciel Marek Preizner Sthaman – który uzyskał potwierdzenie swych nauczycielskich kwalifikacji od Sevana Rossa, który uzyskał je od Rosi Bodhina, jak też Rosi Forda, spadkobiercy Rosi Roberta Aitkena – był człowiekiem wielkiego serca i łagodności, a wielonarodowościowy aspekt tej i tak już synkretycznej linii otwiera się na rozmaitość możliwości i postaw.

Najogólniej praktyką dla początkujących są wstępne ćwiczenia oddechowe: liczenie oddechu, bycie jednym z oddechem, koan.

 

„Jak medytować” 10 porad mistrza ZEN Linii Pusta Chmura – Alexandra Poraj – Żakieja.