Top

Lista nauczycieli nauczających w Polsce

 

AlexanderAlexander Poraj- Żakiej – mistrz zen świeckiej linii „Pusta Chmura” i nauczyciel kontemplacji chrześcijańskiej. Doktor teologii i oficjalny następca Willigisa Jägera.

Po 20 latach praktyki zen został nauczycielem zen (2006) i w 2010r. otrzymał Inka zostając mistrzem zen i jednym z trzech następców benedyktyna i mistrza zen Willigisa Jägera. Obecnie jest dyrektorem duchowym ośrodka „Benediktushof” w Holzkirchen (Niemcy), który należy do największych ośrodków tego typu w Europie, założonego w 2003r.

Więcej informacji o Alexandrze