Top

Praktykujący

Linia zen „Pusta Chmura” założona przez Willigisa Jägera skupia ludzi, którzy decydują się na podążanie tą ścieżką duchową. Cechą szczególną tej wspólnej drogi jest siła płynąca ze zbiorowego ćwiczenia podczas sesshin, z rytuałów, ze świętowania i ze spotkań.

Dla wielu z nas wspólna ścieżka, nawiązane na niej przyjaźnie i wzajemne wsparcie są od lat trwałą częścią naszego życia. W tym kontekście wyróżnić można dwie postawy.

Wspólne słuchanie wykładu (Teisho) podczas odosobnienia zen Pusta Chmura (Sesshin)

Jedna z nich to samodzielność i osobista odpowiedzialność za swoje ćwiczenie oraz za związaną z tym drogą. Towarzyszący na tej drodze ludzie oraz nauczyciele i nauczycielki uznawani są za lustro naszego zachowania, a nie za ludzi do których porównujemy się lub z którymi chcemy konkurować. Taka postawa jest istotną częścią ćwiczenia i warunkiem współistnienia ze sobą na tej drodze.

Druga postawa to wspólne bycie ze sobą. Objawia się ono w uważnym obchodzeniu z innymi ludźmi, których spotykamy na naszej drodze wraz z całą ich wyjątkowością.