Top

Praktyka obecności

 

Praktyka uważnej obecności jest oparta o techniki medytacyjne. Obejmuje kilkunastominutową aktywność kilka razy w tygodniu oraz jeden krótki sesshin w roku.

 

Korzyści: wspomaga leczenie nerwic i depresji, łagodzi lęki i objawy psychosomatyczne, podnosi jakość życia, pozwala zdystansować się do bieżących wydarzeń.

 

Przeciwwskazania: nie ma przeciwwskazań by praktykować, poza chorobami psychicznymi (schizofrenia, psychoza dwubiegunowa) oraz głębokimi zaburzeniami w obszarze poczucia tożsamości ( stany derealizacji, gwałtowne zmiany nastroju, brak poczucia spójności w życiu-w takich przypadkach polecamy podjęcie psychoterapii jako bardziej adekwatnej pracy w zmianie jakości życia)

Intensywna praktyka medytacyjna

Jest ćwiczeniem mającym swe korzenie w tradycji duchowej Dalekiego Wschodu i kontemplacji chrześcijańskiej, prowadzącym do wglądu w istotę rzeczywistości. Praktyka obejmuje codzienny, regularny trening (od 30 minut dziennie) oraz 2-3 sesshin w roku.

 

Korzyści: skutkuje stanem uważnej obecności z perspektywy jedności pozbawionej punktu odniesienia; jest głębokim doświadczaniem jedności, akceptacji, sensu, współodczuwania i współodpowiedzialności w każdym momencie życia, głęboko przewartościowuje poczucie sensu życia.

 

Służy osobom stabilnym emocjonalnie, z silnym, zrównoważonym poczuciem tożsamości, a także oswojonym z przeżywaniem trudnych emocji. W trakcie praktyki zablokowane i stłumione uczucia stają się obecne w przeżywaniu. Ważna jest wówczas zdolność do ich zintegrowania, a także obecność mistrza, który pomoże w przejściu przez stany napotkane po drodze. W niektórych sytuacjach ważne jest skorzystanie z pomocy psychoterapeuty.

 

Przeciwwskazania: Podjęcie intensywnej praktyki medytacyjnej przez osoby niestabilne, niespójne wewnętrznie, a także ze słabą zdolnością do autorefleksji i samokrytyki może owocować odrealnieniem, stanami dysocjacji, brakiem zdolności do skupienia uwagi i realistycznej oceny rzeczywistości; pojawiającymi się gwałtownymi uczuciami trudnymi do zintegrowania oraz utratą zdolności do adekwatności przeżywania w codziennym życiu.

 

Zapraszamy do świadomego i adekwatnego uczestniczenia w odkrywaniu sposobów służących nam i naszemu otoczeniu w jak najlepszy sposób.