Top

Medytacja zen Wrocław

Zapraszamy na wspólną praktykę we Wrocławiu:

KAŻDY CZWARTEK: 19.15 – 20.45
Nowe osoby prosimy o przybycie 15 minut wcześniej

Miejsce:
Instytut „W przestrzeni”
Plac Solny 16, V piętro
(winda za recepcją lub wejście schodami)
Budynek Starej Giełdy
Zobacz miejsce

 

Opłata na utrzymanie miejsca praktyki (opłata za salę, herbatę, sprzątanie)
Pierwsze zazen: bezpłatnie | Kolejne: 20zł/jednorazowo  lub 50zł/miesięcznie
Wpłaty: na konto Fundacji jako darowizna lub na miejscu.

Nr konta bankowego fundacji: 11 1090 2398 0000 0001 5628 7627
IBAN: PL SWIFT: WBKPPLPP

.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Czwartkowa praktyka zen odbywa się w ramach linii zen Pusta Chmura. Osoby prowadzące medytację są w merytorycznym towarzyszeniu przez  Alexandra Poraj-Żakieja, mistrza zen linii Pusta Chmura, oficjalnego następcy Willigisa Jagerai dyrektora Centrum Medytacji i Mindfulness Benediktushof.

 

ZAZEN PROWADZONE JEST PRZEZ:
Dawida Sadulskiego (Prezesa i Fundatora Fundacji Pusta Chmura), Agnieszkę Bonar (Fundatorkę Fundacji Pusta Chmura) – zaangażowanych w praktykę zen od kilku lat, i regularnie uczestniczących w wielodniowych odosobnieniach.

 

.

CZYM JEST ZEN?

 Praktyka zen linii Pusta Chmura to bezpośrednie doświadczanie rzeczywistości jako teraźniejszość. Medytacja jest pozawyznaniowa, nie jest związana z żadną doktryną religijną ani filozoficzną. Opiera się na przekazie historycznego Buddy oraz mistrzów Chan/Zen takich jak Hui-nenh (Huineng), Chao-Chou (Joshu), ale przede wszystkim Lin-Chi (Rinzai), którego przekaz otrzymała i kontynuuje nadal w XXI wieku. Jednocześnie linia Pusta Chmura utrzymuje aktywny dialog z nurtami kontemplacji chrześcijańskiej oraz współczesnymi naukami jakimi jak antropologia, psychologia, neurobiologia i fizyka. Organizuje kongresy, sympozja i wydaje publikacje tematyczne.

 

INSTRUKCJA ZAZEN

  • po wejściu do zendo wykonaj pokłon i zajmij miejsce przy macie i poduszce
  • stań przy macie i poczekaj na sygnał do osoby prowadzącej (uderzenie drewienka) do zajęcia miejsca na poduszce
  • usiądź na poduszce w pozycji medytacyjnej
  • sesja medytacji trwa 25 minut – początek i koniec wyznacza osoba prowadząca poprzez uderzenie w gong
  • po zakończeniu medytacji (sygnał gongu), wykonaj pokłon i wstań i poczekaj na sygnał (uderzenie drewienek) do kinhin (wolne chodzenie zgidnie z kierunkiem wskazówek zegara, trwa 10 minut)
  • zakończenie kinhin to także sygnał drewienek: jedno uderzenie – zatrzymaj się, drugie- wykonaj ukłon i przejdź powoli na swoje miejsce w kierunku poruszania się grupy aż dojdziesz do swojego miejsca
  • stań ponownie przy macie i po sygnale prowadzącego (uderzenie drewienka) wykonaj pokłon i usiądź na poduszce
  • zaczyna się kolejna sesja medytacji
  • praktyka obejmuje 3 rudny zazen lub 2 rundy i wspólną herbatę
  • nowe osoby prosimy o przybycie 15 minut wcześniej w celu otrzymania instrukcji praktyk

 

„Jak medytować” 10 porad mistrza zen Linii Pusta Chmura – Alexandra Poraj – Żakieja.