Top

Rada i Zarząd

Rada Fundacji:

Przewodniczący: Alexander Poraj – Żakiej
Członkini: Agnieszka Bonar-Sadulska
Członek: Adam Garbiński

 

Zarząd:

Prezes Zarządu: Dawid Sadulski