Top

Linia zen Pusta Chmura

Linia zen „Pusta Chmura” została założona przez Willigisa Jägera (Kyo-un Roshi) w 2009 roku .

.Jest pierwszą, wielką, samodzielną i świecką linią zen w Europie
z siedzibą w Benediktushof w Holzkirchen.
Funkcjonuje także w Polsce i Hiszpanii.

.

Linia „Pusta Chmura” opiera się na trzech filarach:

 

1. Na tradycji szkoły Sanbô-Kyôdan.

Tradycja ta została założona w roku 1954 przez Harada Dai – un Rôshi (1870– 1961) i jego następcę Yasutani Haku-un Roshi (1885–1973). Jest to względnie młody kierunek, który łączy w sobie najważniejsze elementy szkoły Soto i Rinzai. Yamada Kô-un Roshi (1907–1989) przyznał w roku 1983 Willigisowi Jägerowi uprawnienia do nauczania, a w roku 1996 przekazane zostały mu przez Kubota Ji’un Roshi, Inka Shômei’, jako upoważnienie do bycia mistrzem zen i 86-stym potomkiem buddy Shakyamuni.

 

Ogród zen w siedzibie niemieckiej Fundacji i linii zen Pusta Chmura.

.

.2. Żywej tradycji chińskiego Chan

3-go października 2009 roku oficjalnie potwierdzono linię „Pusta Chmura” Willigisa Jägera w chińskim klasztorze Bailin. Zatwierdzono, że Willigis Jäger jest 45-tym następcą Lin Chi (jap. Rinzai). Tym aktem Wielki Mistrz chan Jing Hui przekazał Dharme Willigisowi Jägerowi w świątyni mistrza Joshu. Linia zen „Pusta Chmura” kontynuuje żywy dialog z tradycją zen w Chinach, kładąc akcent na pogłębianie ćwiczenia i dialogu miedzy tradycjami Wschodu i Zachodu.

 

Klasztor Bailin miejsce przekazu Inka Willigisowi Jägerowi.

 

3. Przekaz europejski.

Istotne jest pełne zakorzenienie linii „Pusta chmura” w rzeczywistości XXI wieku. Oznacza to, że jest to linia świecka i ponadwyznaniowa.
22 VIII 2010 roku Willigis Jäger przekazał Inka swoim następcom: Doris Zölls oraz Alexandrowi Poraj -Żakiejowi uznając ich tym samym za 46 następców Lin chi (Rinzai). Równocześnie ustanowił ich swoimi następcami w stworzonej przez siebie linii zen „Pusta Chmura”.

 

Alexander Poraj-Żakiej- następca Willigisa Jägera.

 

Cechy charakterystyczne linii zen Willigisa Jägera to:

  • Siedzenie w ciszy (zazen)
  • Praca z koanem i indywidualne prowadzenie przez nauczyciela
  • Otwartość na wszystkich ludzi
  • Absolutna wolność w odniesieniu do przynależności wyznaniowej i religijnej
  • Integracja współczesnych nurtów i poglądów naukowych
  • Dopasowanie do sytuacji życiowej człowieka żyjącego w dzisiejszych czasach

 

Celem ćwiczeń medytacji oferowanych przez linię zen „Pusta Chmura“ jest klarowne doświadczanie samego Zen- doświadczenie niedualności bytu w samym przepływie codziennego życia w XXI wieku. W ten sposób ćwiczenie to wychodzi poza wszelakie obrazowo – wyznaniowe przeżycie.

 

Linia zen „Pusta Chmura” postrzega siebie jako nową, samodzielną gałąź już istniejącego „drzewa zen”, którego korzenie mają swój początek w doświadczeniach Buddy i kolejnych  patriarchów.


Regularne medytacja zen
(zazen) Linii Pusta Chmura: Wrocław, Warszawa, Kraków, Benediktushof