Top

Kompetnecje nauczania

Tytuł nauczyciela (nauczycielki) zen oraz asystentów nauczyciela (nauczycielki) zen nadawany jest tylko i wyłącznie przez mistrzów linii zen „Pusta Chmura”. Duch zen zostaje potwierdzony w relacji mistrz – uczeń, w przepływie z serca do serca. Nie istnieje żaden system szkoleń, których celem byłoby przygotowanie nauczycieli lub mistrzów zen.

 

W obrębie linii „Pusta Chmura” mamy trzy kompetencje nauczania:

 

  • Upoważnienie do bycia mistrzem zen

Tytuł mistrza lub mistrzyni wolno jest używać temu, kto uzyskał pełnomocnictwo w tym zakresie od innego mistrza lub innej mistrzyni oraz otrzymał pisemny przekaz Dharmy. Z reguły otrzymanie pełnomocnictwa poprzedza wieloletnia droga ćwiczeń pod okiem jednego lub wielu mistrzów. Ostatecznie tylko i wyłącznie mistrz (mistrzyni) mają prawo potwierdzenia i uznana tego stopnia realizacji.

 

Szczególne kompetencje mistrza (mistrzyni) to: nadawanie stopnia nauczyciela (nauczycielki), towarzyszenie i superwizja, akredytacja innych mistrzów (mistrzyń), przekazywanie Dharmy oraz wolność w inicjowaniu własnej linii zen.

 

  • Upoważnienie do bycia nauczycielem zen

Nauczyciele i nauczycielki mianowani są w obrębie linii zen – tutaj także chodzi o bezpośredni przepływ „z serca do serca”, który ostatecznie jest rozstrzygającym kryterium. Nauczyciele (nauczycielki) kontynuują szkolenia i superwizje. Dodatkowo korzystne i mile widziane jest pogłębianie doświadczeń u boku innych mistrzów (mistrzyń) oraz w innych szkołach.

 

Główne kompetencje nauczycieli (nauczycielek) to: wprowadzenie do zen, towarzyszenie ćwiczącym w drodze zen, prowadzenie odosobnień (sesshin) oraz wykładów (teishos), rozmów osobistych (dokusan) i zastosowanie koanu.

 

  • Upoważnienie do bycia nauczycielem asystującym

Status ten otrzymuje się poprzez osobiste i bezpośrednie nadanie i mianowanie ze strony mistrza (mistrzyni).

Kompetencje: wprowadzenie do zazen, a w obrębie zazen do shikantaza (czyste siedzenie), towarzyszenie ćwiczącym zazen, prowadzenie wykładów wprowadzających i towarzyszących temu rozmów indywidualnych, organizacja i kierowanie grupami.

W tym czasie należy nadal dbać o kontynuację własnego kształcenia.