Top

Samoświadomość nauczającego

Zen jest nie tylko ćwiczeniem duchowym, ale przede wszystkim – sposobem życia. Można go także określić jako drogę życiową. Sama istota tej drogi jest prosta, klarowna i zrozumiała, mimo to ścieżka może wydawać się długa i pełna trudności, które w ostatecznym rozrachunku każdy praktykujący musi przeżyć sam.

 

Doświadczenie pokazuje, że dla podążających tą drogą istotne jest wsparcie osoby mistrza lub doświadczonego nauczyciela. Pamiętajmy jednak, że mistrz i nauczyciel pozostają zawsze tylko towarzyszami wędrówki. Dzięki ich pomocy  i doświadczeniu osoba ćwicząca zen może pogłębiać własne doświadczenia. Musi być jednak gotowa na zmierzenia się z trudnymi uczuciami, które pojawia się podczas praktyki.

 

Linia zen „Pusta Chmura” jest międzynarodową wspólnotą osób świeckich. Oznacza to, że większość osób kroczących wspólnie z nami ścieżką zen żyje w związku, wykonuje lub wykonywała jakiś zawód, ma dzieci i wnuki. Tym samym, żyjąc w XXI wieku, stawiają czoła jego wyzwaniom, problemom i pytaniom z jakimi przychodzi nam mierzyć się w naszych czasach.

 

Linia zen stawia sobie za zadanie towarzyszenie ćwiczącym osobom ze szczególnym uwzględnieniem realiów codzienności. To właśnie tym wyzwaniom chce wychodzić naprzeciw zespół nauczycieli, który wciąż uczestniczy we własnych szkoleniach i poddawany jest stałej superwizji.