Top

Kinhin (Chodzenie)

Kinhin to uważne chodzenie i tak, jak w przypadku zazen (siedzenia), tak też w trakcie kinhin nasz umysł jest w stanie odprężonej uważności.

 

Poprzez najwyższy wyraz uważności podążamy za naszym oddechem i naszymi krokami obserwując przy tym, jak jedno i drugie łączy się ze sobą. Nie można przy tym skupiać się i zmieniać oddechu – ważne jest, aby wraz z chodzeniem znaleźć, w naturalny sposób, swój własny rytm.

 

Szybkie chodzenie podczas odosobnienia zen linii Pusta Chmura

 

Rozróżniamy dwie prędkości uważnego chodzenia:

  • Szybie chodzenie medytacyjne – chodzimy w tym wypadku dość szybko, odprężeni i w sposób naturalny, luźno wymachując ramionami.

  •  Wolne chodzenie medytacyjne – w tym wypadku idziemy bardzo powoli, odprężeni, w naturalny sposób. Uwaga nakierowana jest w szczególny sposób na równomiernym przenoszeniu równowagi i na stawianiu stopy. Ramiona mogą być zwieszone luźno, albo łączymy je na wysokości splotu słonecznego.

 

Droga na szczyt góry wiedzie przez 99 zakrętów.
Jak przejść przez te zakręty teraz?
 (Willigs Jäger)