Top

Medytacja zen

Słowo zen wywodzi się z Japonii i pochodzi od chińskiego terminu channa, który jest transliteracją z sanskrytu. Oznacza on „spokojny umysł”. Bez względu na to w ramach jakiego nurtu społecznego zen jest nauczany i praktykowany, jego istota pozostaje zawsze taka sama – chodzi bowiem o doświadczanie rzeczywistości, takiej jaka JEST. Poprzez praktykę zen zostajemy nakierowani na obszar doświadczeń wychodzących daleko poza nasze zdolności racjonalne.

Zen jest zatem nie tylko praktyką duchową, która burzy nasz ugruntowany i dotychczasowy światopogląd. Jest przede wszystkim doświadczeniem rzeczywistości takiej, jaka jest, a nie takiej jaką chcemy ją widzieć poprzez nasze dyskursywne myślenie. Zen uświadamia nam, że wszystko „jest jakie jest” bez względu na nasze ocenianie i oczekiwania.

 

Mój dom spłonął
Nie będzie zasłaniał księżyca
(Masahide)

Nasze „ja” postrzega świat przez okulary, jednak świat, który widzimy, nie jest prawdziwą rzeczywistością. Naukowcy z dziedzin takich jak  fizyka kwantowa i neurologia otwarcie dziś przyznają, że ta rzekoma rzeczywistość wymyka się im spod kontroli i każe przeczuwać istnienie takiego poziomu, którego nie da się już pojąć racjonalnie.

.

Zen w każdej z epok zmieniał jedynie swoją zewnętrzną formułę, ponieważ wymagały tego warunki zewnętrzne (kultura, język, historia). Jednak istota zen pozostaje nienaruszona. Zen otwiera przed ludźmi przestrzeń, która jest identyczna dla wszystkich, którzy uświadomią sobie, że:

.

Umysł i każdy wierzący umysł nie różnią się od siebie,
Nierozdzielone – każdy wierzący umysł i Umysł,
tracą sens wszelkie słowa,
bo nie chodzi tu o przeszłość, przyszłość, teraźniejszość.
(Trzeci Patriarcha Zen)

 

Nowa, pozawyznaniowa linia zen Willigisa Jägera „Pusta Chmura” jest próbą przekazania światu zachodniemu, że kultura, narodowość i wiara są tylko sposobem narracji opisującej doświadczenie duchowego wglądu, a on sam w swojej istocie  pozostaje niezmienny i jednakowy niezależnie od nadanej mu formy czy interpretacji. Jednakowy dla wszystkich kultur i religii, ponadczasowy i niezmienny:

 

Kiedy najgłębsza tajemnica, Tak Jak To, zostanie zgłębiona,
w jednej chwili zapominamy zewnętrzne uwikłania;
kiedy oglądamy dziesięć tysięcy rzeczy w całej ich jedności,
powracamy do źródła i pozostajemy tam, gdzie zawsze byliśmy …
(Trzeci Patriarcha Zen)

.

Regularne medytacja zen (zazen) Linii Pusta Chmura:
Wrocław, Warszawa ,Benediktushof

.

„Jak medytować” 10 porad mistrza ZEN Linii Pusta Chmura – Alexandra Poraj – Żakieja.