Top

Sesshin Zen w Benediktushof maj 2013

Sesshin Zen w Benediktushof maj 2013

maj 2013, Benediktushof

Fundacja organizowała także dla osób zainteresowanych praktyką wyjazd na sesshin do Benediktushof w Holzkirchen koło Würzburga, które jest centrum linii zen Pusta Chmura oraz miejscem aktualnego pobytu Willigisa Jägera.

user2