Top

Sesshin Zen w Antoniowie luty 2019

Sesshin Zen w Antoniowie luty 2019

W dniach 13-17 lutego 2019 w Antoniowie w Białym Domu odbyło się zimowe sesshin linii zen Pusta Chmura. Odosobnienie prowadził Alexander Poraj-Żakiej, mistrz zen. W atmosferze wyciszenia, z uważnością na siebie i innych, praktykowaliśmy bycie jednym z tym-co-jest. Wszystkim uczestnikom odosobnienia dziękujemy za wspólną praktykę!

user2