Top

Willigis Jäger

Willigis Jäger

[dropcap]W[/dropcap]illigis Jäger urodził się 7 marca 1925 roku, jeden z najznamienitszych nauczycieli duchowych naszych czasów. Proponuje ponadwyznaniową duchowość, która szuka odpowiedzi na pytania nurtujące człowieka XXI wieku. Jäger łączy tradycję Wschodu i Zachodu, posługuje się przy tym współczesnym obrazem świata i językiem nauk przyrodniczych, nie stroni od zagadnień gospodarczych, politycznych i społecznych. Szczególną wagę przywiązuje do codzienności, w której jego zdaniem powinna się manifestować prawdziwa duchowość. Willigis Jäger  jest założycielem  międzynarodowego Centrum Dróg Duchowych – Benediktushof w Holzkirchen w Niemczech, gdzie żyje i pracuje. Jest także współzałożycielem wielu duchowych ośrodków w całej Europie. Jego wizja globalnej, integralnej duchowości, uznająca jedność doświadczenia wszystkich religii znajduje odzwierciedlenie w szeregu wydanych książek między innymi: „Fala jest morzem”, „O miłości”.

Od kilkudziesięciu lat Willigis Jäger prowadzi kursy w tradycji zen i kontemplacji chrześcijańskiej i wygłasza wykłady na całym świecie. Został potwierdzony zarówno przez japońskie jak i chińskie linie Zen jako Mistrz Zen, a w 2010r. przekazał inka (uznał za mistrzów) swoich następców Doris Zölls i Alexandra Poraj-Zakieja.

W 2009 roku Willigis Jäger założył nową linię Zen, Leere Wolke (Pusta Chmura), łączącą mistyczne doświadczenie Wschodu i Zachodu.”Jest to duchowa ścieżka serca, która skierowana jest do ludzi ze współczesnej kultury zachodniej w centrum ich złożonego życia.Ta nowa linia Zen, pragnie dotrzeć do ludzi i prowadzić ich po ścieżce duchowej, towarzyszyć im, gdy rozpoznają swą prawdziwą istotę, gdy to integrują, by móc zaoferować im nowy rodzaj osobistego odkrycia się i odpowiedzialności wobec świata.“

Istotę nauczania Willigisa dobrze oddaje cytat z jednej z najnowszych jego książek „O miłości“:

„Stało się dla mnie jasne, że jako ludzie nie pójdziemy dalej, jeśli się nam nie uda wrosnąć w płaszczyznę doświadczania bezwarunkowej miłości. Nie osiągamy tej płaszczyzny siłą woli i jakimś działaniem, lecz tylko przez otwarcie na naszą zawsze obecną prawdziwą naturę, która jest równoznaczna z miłością. Ona świętuje siebie jako to, czym my jesteśmy. Od nas nie wymaga się niczego więcej prócz tak w stosunku do chwili teraźniejszej życia, którym żyjemy. To doświadczenie oznacza również tak wobec ciała. Było ono w chrześcijańskiej ascezie często upokarzane i pogardzane. Właściwe życie było przekładane na życie po śmierci. Ale miłość jako praprzyczyna, świętuje siebie jako to, czym jesteśmy w tej chwili. Dzięki temu doświadczeniu tych parę dziesiątek lat życia zyskuje swój właściwy sens. Każda chwila jest manifestacją, rytuałem, przez który ta racjonalnie nieuchwytna siła sama siebie świętuje.”

Jest założycielem Fundacji „West-Östliche Weisheit Willigis Jäger Stiftung“, która oferuje międzynarodową platformę dla ludzi poszukujących duchowej drogi, która ma swe źródła we wszystkich wielkich religiach.