Top

Jezus Tag

„Wskrzeszanie Jezusa. Urzeczywistnienie ducha mistyka rewolucjonisty” Adyashanti

Kim jest autor próbujący wskrzesić Jezusa dla współczesnego świata? Odgruzować go spod nagromadzonych przez wieki arbitralnie dopowiadanych domysłów, skostniałych dogmatów, nieporozumień? Adyashanti przez czternaście lat praktykował zen, potem, zachęcony przez nauczycielkę sam zaczął nauczać, ale już nie trzymając się ram wyznaczonych przez tradycję zen, ani przez...