Top

oświecenie Tag

„Kiedy świadomość staje się czymś naturalnym” Sayadaw U Tejaniya

Uważnym trzeba być nieustannie, medytacja nie może być oddzielona od życia, wszystko, co przynosi życie, powinniśmy traktować jako przedmiot naszej praktyki. To właśnie odkrycie poczynione przed laty w młodości stało się głównym przesłaniem nauczania mistrza Tejaniyi i nicią przewodnią prezentowanej na Blogu przez Mananę Chyb...

„Aspekty Jedności. Enneagram Świętych Idei” A.H.Almaas

Myślę, że wielu czytelników tego bloga zetknęło się mniej lub bardziej pobieżnie z pojęciem enneagramu, spopularyzowanego na Zachodzie pod postacią stricte psychologicznego systemu typologii osobowości. W książce, którą tym razem chciałabym przedstawić, enneagram powraca do swych sufickich, mistycznych korzeni, stając się modelem opisu Bytu, Esencji...

Ćwiczenie zazen w oparciu o wiersz Seng-T’sana cz.1

Wiersz Trzeciego Patriarchy, który powstał w VII wieku w Chinach, jest jednym z najbardziej znanych tekstów  w tradycji zen. Stanowi bardzo precyzyjny opis ćwiczenia jakim jest zazen oraz pokazuje na jakie problemy napotykają praktykujący: Doskonała droga nie zna przeszkód, nie dokonuje jednak wyboru między jedną rzeczą a...